Odbiór choinek

  • Informujemy mieszkańców, że odbiór choinek bez ozdób z nieruchomości zamieszkałych odbędzie się w dniu 17 stycznia.
  • W związku z powyższym prosimy mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych o wystawienie choinek przed swoje nieruchomości natomiast w zabudowie wielorodzinnej przy boksach śmietnikowych dzień przed w/w terminem.
  • Jednocześnie informujemy, że zbiórka nie dotyczy choinek Choinki sztuczne należy we własnym zakresie przewieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej 3.
  • Choinki po w/w terminie należy we własnym zakresie przewieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ulicy Młyńskiej 3 lub pociąć i włożyć do worka na odpady BIO oddając odpad w wyznaczonym terminie według harmonogramu odbioru odpadów określony na rok 2024r.
2024-01-05T20:27:50+00:00