Loading...
O Nas 2022-07-27T09:28:39+00:00

Zobacz jak wyglądają nasze mieszkania, okolica a także jak integrujemy się z mieszkańcami

ZOBACZ NASZĄ GALERIE

Tak to się zaczęło

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dom” w Chodzieży zawiązała się w kwietniu 2001r. z inicjatywy właścicieli i pracowników grupy „Nowy Dom”. Rejestracja Spółdzielni nastąpiła w dniu 25 kwietnia 2001r. Zarząd oraz członkowie założyciele podjęli decyzję o budowaniu mieszkań własnościowych, na gruncie będącym własnością Spółdzielni, w oparciu o nowoczesne technologie gwarantujące zachowanie wszelkich norm budowlanych i komfort późniejszej eksploatacji mieszkań.

Tworzymy Osiedla Jutra

Pierwsza realizacja to budynek 31-rodzinny w Chodzieży przy ul. Budzyńskiej. Oddany został do użytku w czerwcu 2007r. Duże zainteresowanie zakupem nowego „M” skłoniło zarząd do intensywnego poszukiwania gruntów w obrębie miasta na którym możliwe byłyby kolejne realizacje. W sierpniu 2007r. podpisano akt notarialny zakupu gruntu przy ul. Składowej. W okresie od marca do listopada 2008r. Przedsiębiorstwo Budowlane „PEBEROL” Sp. z o.o. Chodzież realizowało budowę budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego. W lutym 2009r. zamieszkali w nim pierwsi mieszkańcy.

Pod koniec 2010 roku przystąpiliśmy do budowy kolejnych mieszkań w rejonie ulicy Leśnej w Chodzieży. Kompleks budynków w których będzie docelowo około 100 mieszkań nazwaliśmy osiedlem Leśna Polana. Nazwa odzwierciedla w 100 procentach faktyczne położenie osiedla. Drugi budynek na osiedlu Leśna Polana jest właśnie kończony. Począwszy od realizacji budynku przy ul. Składowej wszystkie projekty wykonane będą w oparciu o nowoczesne technologie, wykorzystujące materiały budowlane firmy XELLA (Ytong i Silkę), energooszczędne, nie wymagające dociepleń.

Każde z oddawanych przez naszą Spółdzielnię do użytkowania mieszkań posiada indywidualne ogrzewanie oraz opomiarowanie wszystkich mediów. W kalkulacji każdej realizacji przewidziane są środki na zagospodarowanie terenu po zakończeniu budowy w taki sposób, aby ewentualna ingerencja w środowisko zrekompensowana była stworzeniem właściwie wkomponowanego i wzbogacającego krajobraz obiektu.